Turvallisuusasiakirjat

Turvallisuusasiakirjat


TURVALLISUUSOHJEET VIIKKOMELONTAAN JA

PÄIVÄRETKILLE

OSALLISTUJA


* Tekee kajakin kunto- ja turvallisuustarkastuksen, jossa varmistetaan kajakin vesikelpoisuus,
* jalkatukien säätö ja tyhjennysvälineen mukanaolo. Samalla tarkistetaan muiden varusteiden (mela,
kelluntaliivi, aukkopeitto) asianmukaisuus.
* Huolehtii, että mukana ovat henkilökohtaiset turvavälineet: varavaatteet - vesitiiviisti pakattuna ja
valkoinen huomiovalo (vilkkuvaa valoa ei saa käyttää) iltojen hämärtyessä.
* Muistaa, että melotaan ryhmässä (tarvittaessa ryhmissä). Väylät ylitetään ripeästi tiiviinä rykelmänä
vetäjän ohjeiden mukaisesti.
* Kirjaa itsensä konttikirjaan.
*vastuu tapahtumissa on yrityksellä.
*uimataito retkillä on välttämätön!  

VETÄJÄ

· Esittelee itsensä ja mahdolliset muut vetäjät osallistujille. Vetäjä(t) käyttä(v)ä(t) tarvittaessa
tunnistetta (esim. huomioliivi tai -päähine). Kun vetäjiä on useampi, he sopivat keskenään ryhmän
kärkimelojan ja peräpään valvojan sekä toiminnan mahdollisessa vaaratilanteessa.
· Toteaa osallistujien lukumäärän lähtiessä, vesillä ollessa ja palatessa.
· Selvittää osallistujien melontakokemuksen.
· Päättää reitistä sään sekä osallistujien taitojen ja kunnon mukaisesti. Tarvittaessa päättää
reittimuutoksesta matkan aikana.
· Kertoo reitin ja etapit kaikille osallistujille.
· Huolehtii, että ryhmällä on mukana ainakin seuraavat turvavälineet:
◦ ea-pakkaus, lämpöpeite
◦ matkapuhelin avun hälyttämistä varten

◦ hinausköysi
◦ varamela
◦ tyhjennyspumppu
◦ pilli tai muu merkinantoväline
◦ kompassi (ja kartta)
◦ puuko

.

VAARATILANTEIDEN ENNALTAEHKÄISY/

MELOJA

MELOJA ITSE JATKUVASTI
*Ymmärrys omista rajoista ja näiden rajojen hyväksyminen
*Fyysisen ja henkisen kunnon ylläpito ja melontataitojen kehittäminen
*Pelastautumis- ja pelastamistaitojen harjoittelu ja kehittäminen
* Ensiaputaidot ja itsestä huolehtiminen
*Osallistuminen yrityksen ja ulkopuolisten tarjoamaan koulutukseen (uimahalliharjoittelu)
MELOJA TOIMINNAN AIKANA
*Ennen vesille menoa tieto reitistä ainakin vajakirjaan (mahdollisesti muillekin)
* Harkinta oman osaamisen ja kunnon riittämisestä kulloisissakin olosuhteissa
* Harkinta olosuhteisiin, omaan osaamiseen sekä toimintaympäristöön sopivasta kalustosta,
asianmukaisesta vaatetuksesta ja varusteista
* Kaluston ja varusteiden turvatarkastus ennen vesille menoa
* Vesiliikenteen pelisääntöjen tunteminen ja jatkuva muun vesiliikenteen sekä ympäristön
seuraaminen
* Sään kehittymisen ennakointi
*Jatkuva sijainnin ja etenemisreitin tietäminen
* Huolellinen liikkuminen maastossa, etenkin levän peittämillä kallioilla ja kivillä
*Huolellisuus avotulen, keittimien ja teräaseiden käsittelyssä
*Kalusto sidotaan kuljetuksen ajaksi sääntöjen mukaisesti kunnollisilla hihnoilla
*Kuormattua kajakkia ei pidä nostella eikä siirrellä
MELOJA RYHMÄN JÄSENENÄ
*Toiminta ryhmän tavoitteiden hyväksi
*Muiden turvallisuuden huomioon ottaminen
*Kykyjensä mukaan yhteisestä turvallisuudesta huolehtiminen
* Vetäjän antamien ohjeiden noudattaminen
* Ryhmään sopeutuminen, ei eripuraa eikä nokittelua.