Vuokrausehdot

Vuokrausehdot


Nämä vuokrausehdot koskevat yrityksen Kajakkikioski (Y-tunnus 1540305-6) toimintaa. Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja vuokratessaan Kajakkikioski-sivustolla olevia vuokravälineitä. Alla esitetyt ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi ja velvoittaviksi, kun asiakas on tehnyt palvelun tilauksen / suorittanut sopimusehdoissa mainitun maksun.

Varusteiden vuokraus Asiakas noutaa ja palauttaa vuokraamansa varusteet sovittuna ajankohtana Kajakkikioskin rannasta Huittisista. Erillisestä sopimuksesta palveluntuottaja voi kuljettaa vuokrakaluston asiakkaalle (max. 30km / suunta Huittisten keskustasta) erillistä korvausta vastaan. Varusteiden noudon yhteydessä vuokrauksesta laaditaan kirjallinen sopimus ja vuokrattavien varusteiden kunto tarkastetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarkastaa. Asiakas maksaa välineiden vuokran noutohetkellä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti käteisellä tai maksukortilla.

Asiakas sitoutuu tutustumaan varusteiden käyttöohjeisiin ja noudattamaan niitä.

Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokravarusteita ei tule altistaa lemmikeille tai tupakansavulle. Teltan sisällä ei saa käyttää retkikeitintä eikä ulkokengillä saa olla teltan sisällä. Teltan päältä ei saa kävellä eikä telttaa saa laittaa hyönteissuoja maata vasten. Varothan vaatteiden ja reppujen teräviä vetoketjuja ja hihnoja, ne voivat rikkoa telttakankaan helposti. Lumikengillä ja liukulumikengillä liikkuessa tulee välttää kiviä, kivikoita ja liian vähälumisia paikkoja, sillä ne vaurioittavat nopeasti lumikenkien ja liukulumikenkien pohjia. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.

Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Kajakkikioskille mikäli palautus viivästyy. Sovitun vuokrausjakson ylittävältä ajalta Kajakkikioski veloittaa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta kulloinkin voimassa olevan vuokraushinnaston mukaisen hinnan.

Vahinkojen korvaukset Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon asti. Vuokrauksen aikana rikkoutuneen (huolimaton käyttö) varusteen omavastuu on 50 % tuotteen suositushinnasta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralle antajalle välittömästi. Asiakas on vastuussa myös muista kalustoa käyttävistä henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. Kajakkikioski vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Kajakkikioski ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Kajakkikioski ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia. Kajakkikioski ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja..tisi tähän...